Παρασκευή, 17 Απριλίου 2009

The art of medicine consists in
amusing the patient

while nature cures the disease
(Voltaire)

Κυριακή, 12 Απριλίου 2009

Κυριακή, 5 Απριλίου 2009

Όταν μιλάς μόνο μια φορά,
τόσο μεγάλη η ευθύνη,
που καμιά λέξη δε μοιάζει άξια
να ειπωθεί.

Όταν ζεις μόνο μια φορά,
τόσο μεγάλη η ευκαιρία,
που παραλύεις
και άφωνος τη βλέπεις να περνάει.


(Sikong Tu, Eugène Ionesco, Doris Kareva)