Παρασκευή, 15 Μαΐου 2009

Πάντα να αναγνωρίζεις ένα λάθος σου με ειλικρίνεια.
Αυτό αφοπλίζει τους ανθρώπους στην εξουσία
και σου δίνει την ευκαιρία να κάνεις περισσότερα λάθη.
Μάρκ Τουέιν