Δευτέρα, 9 Μαρτίου 2009

"ουκ εώμεν άρχειν άνθρωπον, αλλά τόν λόγον,
ότι εαυτώ τόυτο ποιεί καί γίνεται τύραννος"

=δεν πρέπει να αφήνουμε τον άνθρωπο να κυβερνά, αλλά το Λόγο, επειδή (ο άνθρωπος) προσπαθεί να ωφελήσει τον εαυτό του και γίνεται τύραννος
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ, ΗΘΙΚΑ ΝΙΚΟΜΑΧΕΙΑ

Δεν υπάρχουν σχόλια: