Κυριακή, 20 Σεπτεμβρίου 2009

“The pure and simple truth is rarely pure and never simple”
Oscar Wilde.

Δεν υπάρχουν σχόλια: